Gegevensbescherming

Deze informaties m.b.t. de gegevensbescherming is een vertaling van de Duitse versie en niet alleen rechtsgeldig. Ze dient alleen voor een beter begrijpelijkheid. De afkorting DSGVO staat voor de Duitse Datenschutz-Grundverordnung.

1. Gegevensbescherming op een blik

Algemene informatie

De volgende informatie geven een algemeen overzicht erover wat met u persoonlijke data gebeurt als u dit webpagina opzoekt. Persoonsgebonden gegevens zijn alle data welke voor de identificatie gebruikt kunnen worden. Uitgebreide informatie m.b.t. het thema gegevensbescherming vindt u hieronder.

Gegevensverzameling op dit webpagina

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverzameling op dit webpagina?

De gegevensverwerking op dit webpagina gebeurt door de eigenaar van de webpagina. Hun contactgegevens kunt u bij het impressum inzien.

Hoe worden u gegevens vastgelegd?

Sommige gegevens worden ons door u meegedeeld, bijvoorbeeld gegevens uit het contactformulier.

Andere Daten werden automatisch beim Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. Das sind vor allem technische Daten (z. B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie diese Website betreten.

Voor wat worden u gegevens gebruikt?

Een deel van de gegevens is nodig om fouten van de website te voorkomen. Andere data kunnen gebruikt worden om het gedrag van de gebruikers te analyseren.

Welke rechten hebt u m.b.t. uw gegevens?

U hebt altijd het gelijk informatie over oorsprong, ontvanger en opzet uw persoonsgebonden gegevens te krijgen. Ook kunt u de correctie en annulering van alle gegevens verlangen. Als vragen zullen opkomen of voor meer informatie kunt u ons altijd door de gegevens op de Duitstalige pagina Impressum contacteren. Buitendien hebt u de mogelijkheid een beklag bij de passend regelgevende instantie in te dienen.

U hebt het gelijk onder bepaalde omstandigheden de inperking van de verwerking van uw gegevens te verlangen. Meer informatie hierover vindt u onder “Gelijk op inperking van de verwerking”.

Analyse-Tools en Tools van een derde partij

Tijdens de oproep van de webpagina kan u internet-gedrag statistisch geanalyseerd worden- Dit gebeurt door Cookies en met een analyseprogramma. De analyse gebeurt anoniem en kan niet naar u terug getrakteerd worden.

U kunt de analyse weerspreken of door het niet-gebruik van bepaalde tools voorkomen. Gedetailleerde informatie over de tools en de mogelijkheid te weerspreken vindt u in de volgende gegevensbescherming of in de Duitse versie.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Extern Hosting

Deze webpagina wordt door een extern dienstverlener gehost (Hoster). De persoonsgebonden gegevens welke op de internetpagina worden geregistreerd worden op de Servers van de Hoster opgeslagen. Grotendeels zijn dit IP-adressen, contactaanvragen, meta- en communicatiedata, contractgegevens, persoonsdata, namen, webpaginatoegang en overige data welke over deze pagina gegenereerd worden.

De inzet van de Hoster is nodig voor het naleven van het contract met ons klanten (artikel 6 lid. 1 verlicht. b DSGVO). Verder wordt erdoor ons online-aanbieding veiliger, sneller en efficiënter (artikel 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO).

Ons Hoster verwerkt uw gegevens na ons richtlijnen en zodat zijn verplichting is voldaan.

3. Algemene opmerkingen en plichtinformatie

Datebescherming

De eigenaar van de webpaginas neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus. Wij gaan vertrouwelijk met persoonsgebonden data om en zijn conform met alle wettig opgestelde databescherming richtlijnen.

Als u dit webpagina gaat gebruiken worden verschillende persoonsgebonden gegevens ingevorderd. Dit zijn gegevens welke voor de identificatie van een persoon nodig zijn. Deze gegevensbescherming legt uit welke gegevens bedoeld zijn. Ook verklaart ze hoe en waarom dit gebeurt

Wij attenderen erop dat data transfer via internet (bijvoorbeeld via mail) veiligheidslekken kan hebben en een naadloos bescherming tegen derde personen niet mogelijk is.

Opmerkingen ter verantwoordelijke

Voor deze webpagina zijn verantwoordelijk:

Schmölders GmbH & Co. KG
F.-W.-Raiffeisenstraße 33
52531 Übach-Palenberg

telefoon: 0049 2451 911677-0
email: webmaster@schmoelders.com

Deze verantwoordelijke breslist alleen of samen met derde over de verwerking van persoonsgebonden gegevens (bijvoorbeeld naam, e-mail of andere).

Annulering van de toestemming ter gegevensverwerking

Veel verwerkingen van uw gegevens zijn alleen met uw toestemming mogelijk. Deze kunt u altijd door een mededeling via mail aan ons annuleren. De rechtmatigheid van de vorige dataverwerking blijft onaangeraakt.

Annulering tegen het verzamelen van gegevens in speciaal gevallen en tegen direct mail (Duitse versie Art. 21 DSGVO)

Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, haben Sie jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Die jeweilige Rechtsgrundlage auf denen eine Verarbeitung beruht, entnehmen Sie dieser Datenschutzerklärung. Wenn Sie Widerspruch einlegen, werden wir Ihre betroffenen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wie können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wenn Sie widersprechen, werden Ihre personenbezogenen Daten anschließend nicht mehr zum Zwecke der Direktwerbung verwendet (Widerspruch nach Art. 21 Abs. 2 DSGVO).

Het recht tot het indienen van een klacht bij de passend regelgevende instantie

In gevallen van inbreuk tegen de DSGVO heeft de betrokkene de mogelijkheid bij een regelgevende instantie bezwaar in te dienen. Dit gelijk blijft bestaan ongeacht van andere rechtsmiddel.

Gelijk op gegevens overdraagbarheid

U hebt het gelijk de van ons verzamelden gegevens aan derde in een leesbaar formaat aftegeven. Een direct overdraging van de gegevens aan een ander verantwoordelijke gebeurt alleen als dit technisch haalbaar is.

SSL- ofwel TLS-versleuteling

Dit webpagina gebruikt vanwege veiligheidsreden een SSL- ofwel TLS-versleuteling voor de bescherming van amicaal data, bijvoorbeeld bestellingen of verzoeken. Een versleuteld verbinding herkent u aan de verandering van “http://” naar “https://” en aan het slot-symbool.

Als de SSL- ofwel TLS-verbinding geactiveerd is kunnen de doorgegeven data niet van derde worden gelezen.

Inlichting, royement en correctie

U hebt binnen wettelijk geldend bestemmingen gelijk informatie over uw opgeslagen persoonsgebonden gegevens aan te vragen en te ontvangen zoals afkomst en ontvanger van de gegevens en het doel van de gegevensverwerking. Eventueel bestaat gelijk op royement. Bij verder vragen kunt u altijd het adres onder impressum contacteren.

Gelijk op inperking van de verwerking

U hebt in meerdere gevallen gelijk de inperking van de verwerking van uw persoonsgebonden gegevens te eisen. Contacteer hiervoor het adres onder impressum. In volgende gevallen is dit mogelijk:

Als u de verwerking van de persoonsgebonden gegevens hebt is het voor ons alleen met uw toestemming mogelijk de gegevens te verwerking. Uitgesloten hiervan zijn uw eigen opslagen en verwerkingen op basis van publiekelijk interesse van de Europese Unie.

4. Gegevensverzameling op dit webpagina

Cookies

Ons webpagina gebruikt “Cookies”. Cookies zijn klein tekstdata welke geen beschadigingen op uw eindapparaat aanrichten. Zij worden ofwel voor de duur van het gebruik (Session-Cookies) of permanent (permanente Cookies) op het eindapparaat opgeslagen. Session-cookies worden na afloop weer gewist. Permanent cookies blijven bestaan tot dat ze zichzelf wissen of de webbrowser dit doet.

Gedeeltelijk worden ook cookies van derde op uw apparaat opgeslagen als u ons webpagina opzoekt (Third-Party-Cookies). Deze maken ons en u het gebruik van dienstverleningen van derde mogelijk (bijvoorbeeld cookies voor betalingen).

Cookies hebben verschillende functies. Vele cookies worden technisch benodigd (bijvoorbeeld de winkelwagenfunctie of het afspelen van video’s). Andere cookies worden gebruikt om het gebruikersgedrag te analyseren of reclame aan te geven.

Cookies die worden gebruikt om het elektronische communicatieproces uit te voeren of voor bepaalde functies nodig zijn (winkelwagenfunctie) worden op basis van artikel 6 lid. 1 verlicht. f DSGVO opgeslagen. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor het technisch foutloos en geoptimaliseerd aanbieden van zijn diensten.

Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid. 1, verlicht. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd over het instellen van cookies en alleen cookies in individuele gevallen toestaat, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit, en het automatisch verwijderen van cookies activeert wanneer de browser wordt gesloten. Als cookies zijn uitgeschakeld, kan de functionaliteit van deze website worden beperkt.

Voor zover cookies van derde partijen of voor analysedoeleinden worden gebruikt, zullen wij u hierover afzonderlijk informeren in het kader van deze privacyverklaring en, indien nodig, toestemming vragen.

Serverlogbestanden

De aanbieder van de website verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. Dit zijn:

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden geregistreerd op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website - hiervoor moeten de serverlogbestanden worden geregistreerd.

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens van het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en in het geval van vervolgvragen. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons legitieme belang bij de effectieve verwerking van vragen die aan ons zijn gericht (artikel 6, lid 1, lit. DSGVO) of op uw toestemming (artikel 6, lid 1, lit. een DSGVO) als dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - vooral bewaringstermijnen - blijven onaangetast.

Verzoek per e-mail, telefoon of fax

Als u contact met ons opneemt via e-mail, telefoon of fax, wordt uw verzoek, inclusief alle persoonlijke gegevens die daaruit voortvloeien (naam, verzoek), door ons opgeslagen en verwerkt met het oog op de verwerking van uw verzoek. We geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. b DSGVO, als uw verzoek betrekking heeft op de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op uw toestemming (art. 6 lid 1 verlicht. a DSGVO) en/ of op onze legitieme belangen (art. 6 lid 1 verlicht. f DSGVO), aangezien we een legitiem belang hebben bij de effectieve Laat de vragen aan ons richten.

De gegevens die u ons via contactverzoeken toestuurt, blijven bij ons totdat u om verwijdering verzoekt, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel van gegevensopslag niet langer van toepassing is (bijvoorbeeld nadat uw verzoek is verwerkt). Verplichte wettelijke bepalingen - met name wettelijke bewaartermijnen - blijven onaangetast.

5. Analysetools en reclame

Matomo (voorheen Piwik)

Deze website maakt gebruik van de open source webanalysedienst Matomo. Matomo gebruikt zogenaamde "cookies". Dit zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Daartoe wordt de door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website op onze server opgeslagen. Het IP-adres wordt geanonimiseerd voordat het wordt opgeslagen.

Matomo-cookies blijven op uw eindapparaat totdat u ze verwijdert.

De opslag van Matomo-cookies en het gebruik van deze analysetool zijn gebaseerd op artikel 6, lid 1, lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij de geanonimiseerde analyse van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van deze website wordt niet aan derden doorgegeven. U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Als u niet akkoord gaat met de opslag en het gebruik van uw gegevens, kunt u de opslag en het gebruik hier deactiveren. In dit geval wordt een opt-out-cookie in uw browser opgeslagen, waardoor Matomo geen gebruiksgegevens kan opslaan. Als u uw cookies verwijdert, wordt ook de Matomo opt-out-cookie verwijderd. De opt-out moet opnieuw worden geactiveerd wanneer u deze website opnieuw bezoekt.

6. Plugins en Tools

Google Maps

Deze site maakt gebruik van de Google Maps-kaartservice via een API. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

Om de functies van Google Maps te gebruiken, is het noodzakelijk om uw IP-adres op te slaan. Deze informatie wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. De aanbieder van deze pagina heeft geen invloed op deze datatransmissie.

Het gebruik van Google Maps is in het belang van een aantrekkelijke presentatie van onze online aanbiedingen en om het gemakkelijker te maken de plaatsen te vinden die we op de website hebben aangegeven. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO.

Meer informatie over de omgang met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

ReCAPTCHA is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt gegeven door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Voor dit doel analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitegebruiker met de hand uitgever. Deze analyse start automatisch en de bezoeker van de website komt op de website. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijdsduur dat de websitebezoeker op de website blijft of muisbewegingen tijdens gebruik). Beide erfelijke analysegegevens waren Google-gegevens.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De opslag en analyse van de gegevens is gebaseerd op artikel 6, lid 1, verlicht. f DSGVO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn webaanbiedingen tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd (bijv. Toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. a DSGVO; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in de gegevensbeschermingsregels van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl und https://policies.google.com/terms?hl=nl.